Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Διδακτικό προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση” απασχολούνται διδάσκοντες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, με μακρά διδακτική, ερευνητική και επιστημονική εμπειρία σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες είναι διδάκτορες, καθηγητές και άλλα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος καθώς και καθηγητές άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, περιλαμβάνονται και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16−7−2008) δηλαδή, διακεκριμένοι επιστήμονες καθώς και διεθνώς καταξιωμένα στελέχη εκπαιδευτικών οργανισμών.

Διδάσκοντες Καθηγητές του Π.Μ.Σ.

Αϊσόπουλος Παύλος

Επίκουρος Καθηγητής

Αϊσόπουλος Παύλος

Επίκουρος Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Γωγούσης Αριστείδης

Καθηγητής

Γωγούσης Αριστείδης

Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Δεληπορανίδης Γεώργιος

Καθηγητής

Δεληπορανίδης Γεώργιος

Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Ηλιούδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλιούδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Κιζήρογλου Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Κιζήρογλου Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Κορλός Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κορλός Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Κοσμάνης Θεόδωρος

Καθηγητής

Κοσμάνης Θεόδωρος

Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Μανωλάκης Δημήτριος

Καθηγητής

Μανωλάκης Δημήτριος

Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Μπάζιος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

Μπάζιος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Μπεχτσής Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Μπεχτσής Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Νικολαΐδης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Νικολαΐδης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Ξανθός Στέλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ξανθός Στέλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Παπαδοπούλου Φωτεινή

Επίκουρη Καθηγήτρια

Παπαδοπούλου Φωτεινή

Επίκουρη Καθηγήτρια
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Παπαδοπούλου-Στοϊκου Σημίρα

Καθηγήτρια

Παπαδοπούλου-Στοϊκου Σημίρα

Καθηγήτρια
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Παραδεισιάδης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παραδεισιάδης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Στεργιόπουλος Φώτιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Στεργιόπουλος Φώτιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τζιουρτζιούμης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Τζιουρτζιούμης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τζιώνας Παναγιώτης

Καθηγητής

Τζιώνας Παναγιώτης

Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τριανταφυλλίδης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τριανταφυλλίδης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τσαγκάρης Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τσαγκάρης Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τσιριγώτης Γεώργιος

Καθηγητής

Τσιριγώτης Γεώργιος

Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Υφούλης Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Υφούλης Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Η παρεχόμενη εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την υποστήριξη των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του τμήματος και με συνεργασίες διακεκριμένων μελών ΔΕΠ και επιστημόνων στην γνωστική περιοχή του ΠΜΣ.

Συμπερασματικά το ΠΜΣ για τις εκπαιδευτικές του ανάγκες (εισηγήσεις και επίβλεψη διπλωματικών) αξιοποιεί υψηλό επιστημονικό προσωπικό που προέρχεται κυρίως από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και συμπληρώνεται από επιλεγμένο αριθμό διακεκριμένων επιστημόνων.

elΕλληνικά