Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Διδασκόμενα Μαθήματα

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Μ101Εκπαιδευτική Ρομποτική6
Μ102STEM και μικροελεγκτές6
Μ103Εξόρυξη εκπαιδευτικών δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες6
Μ104Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας6
Μ105Διδακτική της ρομποτικής, των STEAM και των νέων τεχνολογιών6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Μ201 Προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων 6
Μ202 3D printing and 3D scanning 6
Μ203 Ποιότητα και Αξιολόγηση στην εκπαίδευση 6
Μ204 Καινοτομία στην εκπαίδευση 6
Μ205 Φιλοσοφία, Τέχνη και Πολιτισμός για την ολοκλήρωση των STEM 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Μ301 Διπλωματική Εργασία 30
ή
Μ302 4η Βιομηχανική επανάσταση και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) 15
Μ303 Νέα περιβάλλοντα μάθησης 15

Διδασκόμενα Μαθήματα

ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ECTS)
Μ101Εκπαιδευτική Ρομποτική6
Μ102STEM και μικροελεγκτές6
Μ103Εξόρυξη εκπαιδευτικών δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες6
Μ104Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας6
Μ105Διδακτική της ρομποτικής, των STEAM και των νέων τεχνολογιών6
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ(ECTS)
Μ201Προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων6
Μ2023D printing and 3D scanning6
Μ203Ποιότητα και Αξιολόγηση στην εκπαίδευση6
Μ204Καινοτομία στην εκπαίδευση6
Μ205Φιλοσοφία, Τέχνη και Πολιτισμός για την ολοκλήρωση των STEM6
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ(ECTS)
Μ301Διπλωματική Εργασία30
ή  
Μ3024η Βιομηχανική επανάσταση και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)15
Μ303Νέα περιβάλλοντα μάθησης15
elΕλληνικά