Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Επικοινωνία

Γραμματεία

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας – Σίνδος – Θεσσαλονίκης
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Γραμματεία
Τ.Κ.57400, Τ.Θ. 141, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο - Fax

2310 013250
2310 013056
2310 013940
6971 773336
fax 2310 798276

Email

steam@dipae.edu.gr

Web

https://steam.dipae.edu.gr/

elΕλληνικά