Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Νέα-Ανακοινώσεις

Μιχάλης Μπλέτσας (ΜΙΤ): Το νέο σχολείο στην εποχή του SΤΕΜ και των μεταδεξιοτήτων

https://www.liberal.gr/news

Έναρξη Αιτήσεων (27/07/2021)

ΝΕΟ: Προκήρυξη κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ “Ρομποτική, STEAM και Νέες τεχνολογίες” για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022:

Ξεκίνησε η  υποβολή των αιτήσεων με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 με ημερομηνία λήξης αιτήσεων την 19/09/2021.